Sponsoren

Cultuur Kwartier Sneek wordt gesponsord door:

Provincie Fryslân, Old Burger Weeshuis Sneek, Woningstichting de Wieren, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Bouwfonds Cultuurfonds, Brand bier, Douma Staal, Bergsma Groothandel, Kantoorvakhandel Van der Meulen, Vinea Vakanties, Je Maintiendrai Fonds